Integritetspolicy

Moberg Bil AB hanterar dina person­uppgifter i syfte att till­handa­hålla relevanta produkter såsom fordon och tillbehör, relevanta tjänster och till­hörande erbjudande till dig. Hantering av person­uppgifter är också grund­läggande för att kunna ingå avtal vid handel med fordon eller att vi säljer varor eller tjänster till dig. Korrekta person­uppgifter säker­ställer våra åtaganden mot dig som kund vad gäller garantier och reklamations­ärenden.

Vi vill att du skall känna dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. Därför kan du nedan läsa mer om hur det går till och i vilket syfte vi hanterar person­uppgifter.

Ansvar för behandling av personuppgifter

Det är Moberg Bil AB (org nr 559072-8225) (”Moberg Bil”, ”vi” eller ”oss”) som är person­uppgifts­ansvarig och därmed ansvarig för att dina person­uppgifter hanteras i enlighet med EU:s data­skydds­förordning 2016/679 och den kompletterande data­skydds­lagen (2018:218), samt de principer som framgår av denna integritets­policy.

Vilka personuppgifter hanterar vi och i vilket syfte?

Moberg Bil AB har rätt att hantera de person­uppgifter som krävs för att full­följa de åtaganden som vi har mot dig som kund eller samarbets­partner. I vissa fall kan även Moberg Bil AB behöva hantera dina person­uppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vi tar emot den informationen som du frivilligt ger oss när du:

 • ingår avtal om försäljning eller inköp av fordon med oss,
 • får ditt fordon värderat av oss,
 • köper andra varor eller tjänster av oss,
 • skickar oss e-post­meddelande,
 • chattar med oss eller
 • kontaktar oss via kontakt­formulär på vår hemsida.

Genom att du ger oss denna information anses du vara informerad om vilka av dina person­uppgifter vi behandlar. Dina person­uppgifter kan komma att användas till:

 • Registrera dig som kund hos oss
 • Grunduppgifter vid ingång av avtal
 • Utbetala likvid i samband med ingånget avtal
 • Skicka nyhetsbrev eller erbjudanden till dig
 • Skicka offert eller affärsförslag till dig

Hur länge sparas dina uppgifter?

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina person­uppgifter. Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det finns lag­stadgade krav för lagring, så som exempelvis bok­förings­regler.

Du har alltid rätt att mot­sätta dig vår behandling av dina person­uppgifter för marknads­föring.

Enligt bokförings­lagen, sparar vi de person­uppgifter som du lämnar till och i sam­band med köp eller ingånget avtal, i 7 år.

Om du enbart fått en offert från oss, sparar vi uppgifterna i 12 månader.

Moberg Bil AB hanterar och lagrar person­uppgifter, i enlighet med GDPR. Gallring av person­uppgifter sker regel­bundet enligt vår interna person­uppgifts­hanterings­policy.

Cookies

Vi användes cookies på vår hemsida för att optimera webb­platsens funktion och anpassa den efter dina önske­mål.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt för webb­platsen eller webb­servern att samla och spara specifik, men begränsad, information, från webb­läsaren om hur du använder den.

Vår webbplats innehåller två olika typer av cookies:

 • Den ena är sessions-cookie, vilken bara är i bruk medan du använder webbplatsen.
 • Den andra är en fil som sparas på din dator och som bland annat kommer ihåg dina preferenser.

Så kallade tredjeparts-cookies kan också användas. Dessa skapas av t.ex. Google och används för att skapa och analysera rapporter. Dessa upp­gifter kopplas inte till dina person­uppgifter.

Du kan välja att ta bort cookies genom att öppna webb­läsarens inställ­ningar och radera innehåll.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att skydda dina person­uppgifter har vi vid­tagit ett flertal tekniska och organisa­toriska åtgärder. Alla våra system har ett högt tekniskt säkerhets­skydd och vi har policyer för att säker­ställa att våra anställa endast har åtkomst till person­uppgifter på need-to-know-basis.

I samband med offert eller ingånget avtal kan person­uppgifter komma att lämnas till tredje part. I detta fall avser tredje part finans­bolag där kunden önskar ansöka om kredit eller försäkrings­bolag. Denna ansökan görs alltid i samråd med kunden. Moberg Bil sam­arbetar bara med väl­etablerade finans- och försäkrings­bolag som säker­ställer högt data­skydd.

Vi säljer inte våra kund­register till tredje part.

Samtycke

I de fall samtycke har lämnats, kan dina person­uppgifter användas i marknads­förings­syfte.

Återkalla samtycke

För att återkalla ett tidigare lämnat sam­tycke, vänligen kontakta oss på nedan kontakt­uppgifter.

Dina rättigheter

Du kan läsa mera om dina rättigheter här:
https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/

Om du har några frågor eller klagomål

Om du har frågor eller klagomål kring hanteringen av dina person­uppgifter är du väl­kommen att kontakta oss. Du kan också kontakta Integritets­skydds­myndigheten

Moberg Bil AB
Box 9155
400 94 Göteborg
gdpr@mobergbil.se
031-55 05 50

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se
08-657 61 00

X Moberg Bil använder cookies för att göra webbplatsen så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda webb­platsen godkänner du användningen av cookies.