Jobba som mekaniker

Moberg Bil AB är i en stark tillväxt­fas och vi söker därför dig som vill vara med på vår resa att bli det natur­liga valet, när man köper begagnad person­bil, transport­bil eller sport­bil. Moberg Bil AB har de senaste åren haft stora fram­gångar både med sin försälj­ning och verk­stad och har i dag kunder och ett stort kontakt­nät i Sverige och Europa.

Mekanikern fyller en ytterst viktig funktion och förser för­sälj­ningen med produkter utav hög standard. Mek­an­ik­erns arbete ska präglas av hög kval­itet genom att ansvara över den produkt som före­taget sedan skall mark­nads­föra inom flera kanaler till en lyckad för­sälj­ning. Mekanikern ges de rätta förut­sättning­arna för att kunna vidta rätt åtgärd för re­spekt­ive fordon. Mek­an­ikern ansvarar även för kunders fordon och därmed utför, för­säkrings- och garanti­reparat­ioner, så att kund­lojal­iteten ökar och därmed varu­märket Moberg Bil stärks.

Din uppgift är att vara ett före­döme och aktivt bidra till att varu­märket Moberg Bil ständigt utvecklas utifrån ledorden kund­lojalitet, lön­sam­het och glädje. Din roll är även som mekaniker att genom glädje skapa ambassa­dör­skap hos anställda, kunder och övriga intress­enter.

Vi söker dig som i dag eller tidigare arbetat som mekan­iker och som är struktur­erad samt gillar allt vad fordon innebär.

Moberg Bil ser sina anställda som den viktigaste resurs­en, därför är det viktigt för oss att du trivs och kan utveck­las hos oss. Du har stort ansvar för utveck­lingen av vår verkstads­del så att våra kunder anlitar oss igen.

Är du ambitiös, struktur­erad och vill ha personlig utveck­ling då skickar du ett CV och ett personligt brev, där du för­klarar varför just du ska få denna tjänst. Vi behandlar an­sökning­arna löp­ande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista an­sök­nings­dag som är den 20 maj. B-körkort är en nöd­vändig­het i denna tjänst.

Har du frågor kan du kontakta före­tagets verkstads­chef José Cancino 0761-81 13 54.

Ansök nu

Ansök till tjänsten genom att Mejla mekaniker@mobergbil.se
Sista ansökningsdatum är 20 maj 2021